ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 075-6705805
Postadres: Musical 23
1507 TS Zaandam
Bezoekadres: Musical 23
1507 TS Zaandam
IBAN: NL88RABO0394933486

Doelstelling

Missie:
Babel staat symbool voor het streven naar het schijnbaar onbereikbare. Alles wat door mensen wordt vormgegeven, en waarmee fysieke en sociaal maatschappelijke kwaliteit wordt nagestreefd, is relevant: architectuur en stedenbouw, de inrichting van het landschap en de openbare ruimten, maar ook beeldende kunst, grafische en industriële vormgeving, interieur en design.

Doelstelling:
Het bevorderen van de belangstelling voor kwaliteit en vormgeving van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en de ruimtelijke en beeldende kunst in de Zaanstreek en van het Zaanse product met alles wat daarmee verband houdt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R. Leferink (Voorzitter)
De heer A. Groothuizen (Penningmeester)
Mevrouw S.I. Verra (Secretaris)
De heer G.J. Voss (Bestuurslid)
De heer C. Vrouwe (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
In voorkomende gevallen is een vrijwilligersvergoeding mogelijk.
Beloningsbeleid medewerkers:
Vastgelegd in individueel arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Jaarlijkse indexering van het salaris.