ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 075-6705805
Postadres: Musical 23
1507 TS Zaandam
Bezoekadres: Musical 23
1507 TS Zaandam
IBAN: NL88RABO0394933486

Doelstelling

Missie:
Babel staat symbool voor het streven naar het schijnbaar onbereikbare. Alles wat door mensen wordt vormgegeven, en waarmee fysieke en sociaal maatschappelijke kwaliteit wordt nagestreefd, is relevant: architectuur en stedenbouw, de inrichting van het landschap en de openbare ruimten, maar ook beeldende kunst, grafische en industriële vormgeving, interieur en design.

Doelstelling:
Het bevorderen van de belangstelling voor kwaliteit en vormgeving van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en de ruimtelijke en beeldende kunst in de Zaanstreek en van het Zaanse product met alles wat daarmee verband houdt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R. Leferink (Voorzitter)
De heer A.J.A. Groen (Penningmeester)
Mevrouw S.I. Verra (Secretaris)
De heer A. Groothuizen (Bestuurslid)
De heer C. Vrouwe (Bestuurslid)
De heer G.J. Voss (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
In voorkomende gevallen is een vrijwilligersvergoeding mogelijk.
Beloningsbeleid medewerkers:
Vastgelegd in individueel arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Jaarlijkse indexering van het salaris.