ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-41922713
Website:
Postadres: Anjeliersstraat 131b
1015 NE Amsterdam
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Kunstprojecten ondersteunen die aantoonbaar bijzonder te noemen zijn door filmer/kunstenaar of onderwerp.

Doelstelling:
Het onder de aandacht brengen van zowel kunstdocumentaires als zelfstandige kunstproducties in de ruimste zin van het woord.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer R.J. Guldemond (Voorzitter)
Mevrouw P. Heck (Penningmeester)
Mevrouw J.L. van Leeuwen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen beloning, wel kan een niet bovenmatige onkostenvergoeding worden toegekend.
Beloningsbeleid medewerkers: