ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-12992986
Postadres: Nooit Gedacht 118
1398 EG Muiden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De stichting stelt zich ten doel podiumkunstproducties in brede zin te bevorderen.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel podiumkunstproducties te bevorderen en realiseren door activiteiten te ontplooien op organisatorisch, productioneel, faciliterend en financieel ondersteunend vlak.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw D.E. Rothbarth (Voorzitter)
Mevrouw D.E. Rothbarth - in functie a.i. (Penningmeester)
Mevrouw L.M.J. Olthuis-Klaassen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuurders van de stichting ontvangen voor hun inzet en eventueel gemaakte onkosten geen vergoeding.
Beloningsbeleid medewerkers:
De directie en medewerkers ontvangen een vergoeding op basis van de beschikbare middelen. Het streven is de CAO theater te gaan volgen.