ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 033-4726722
E-mailadres: nederland@arocha.org
Postadres: Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
Bezoekadres: Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
IBAN: NL94INGB0009476780

Doelstelling

Missie:
A Rocha is een beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping en anderen stimuleren de natuur te beschermen. Onze primaire functie is actieve inzet voor natuurbeheer en -behoud. Onze lokale groepen adopteren natuurgebieden, vormen community's rond die gebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en -ontwikkeling. We kiezen bij alle activiteiten voor een open houding, waarbij ieder die meewerkt zijn/haar eigen waarden en inspiratie kan herkennen of ontdekken.

Doelstelling:
De Stichting A Rocha Nederland heeft als doel: zich inzetten voor een zorgvuldige omgang met de gehele schepping door educatie, onderzoek, beheer en natuurontwikkeling te faciliteren, uit te voeren of te doen uitvoeren.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H.H. Schoten (Voorzitter)
De heer A.T. Fennema (Penningmeester)
Mevrouw D. van Boven-Flier (Secretaris)
Mevrouw A. Haga (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuur verricht alle werkzaamheden zonder enige vorm van (onkosten)vergoeding.
Beloningsbeleid medewerkers:
De halftime directeur is in dienst van de stichting ontvangt een salaris inclusief vakantiegeld en vergoeding voor onkosten. Het salaris is een afgeleide van het salaris dat de directeur bij zijn andere baan (omroep-cao) ontving, waarbij het salaris is aangepast aan de beperktere draagkracht van de Stichting A Rocha.