ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 013-5131860
Website:
Postadres: Raadhuisstraat 11
5066 AP Moergestel
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
bereiken van de dove medemens op het gebied van onderwijs, maatschappelijk functioneren en geloof

Doelstelling:
een bijdrage te leveren aan het geestelijk en maatschappelijk welbevinden van dove mensen in de gemeenschap

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
houden symposium op de sterfdag van de naamgever en doen van schenkingen aan het Katholieke Dovenpastoraat
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw C.H.M. Kroef (Voorzitter)
De heer H.G.J.C.M. van Heesewijk (Penningmeester)
De heer L.F.H. Verdonschot (Secretaris)
Mevrouw A.J.W.M. van Uden (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers:
er zijn geen medewerkers