ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 010-5913022
Postadres: Postbus 64
2290 AB Wateringen
Bezoekadres: Oosteinde 60
2291 AE Wateringen
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het financieel op andere wijze ondersteunen van instellingen en (groeperingen van) personen die zich richten op de verzorging en begeleiding van (jong)gehandicapten en organisaties die zich richten op onderzoek naar MS en vergelijkbare spierziekten, alsmede het financieel of op andere wijze ondersteunen van (een) algemeen nut beogende instelling(en).

Doelstelling:
Het financieel of op andere wijze ondersteunen van instellingen en (groeperingen van) personen en van andere ANBI's, die zich richten op welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, de bevordering van de democratische rechtsorde of een combinatie van de bovengenoemde doelen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer P.A.C. van Kester (Voorzitter)
De heer T.J.E. Janszen (Penningmeester)
De heer T.J.E. Janszen (Secretaris)
De heer K.W. van Vliet (Bestuurslid)
De heer A.S.P.M. van der Goes (Bestuurslid)
De heer S.T. Breumelhof (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: