ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0800 0102
Postadres: Postbus 10014
1001 EA Amsterdam
Bezoekadres: Plantage Middenlaan 14
1018 DD Amsterdam
IBAN: NL13INGB0000004054

Doelstelling

Missie:
Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën.

Doelstelling:
'Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crises, waar ook ter wereld,overeenkomstig de beginselen uitgedrukt in het Handvest. Op basis van haar medische werk zal de vereniging zich tevens inspannen voor effectieve pleitbezorging met betrekking tot de bevolkingsgroep die zij bijstaat.'

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw W. van Aartsen (Voorzitter)
Mevrouw J. Bakker-Jansen (Penningmeester)
De heer A. Griekspoor (Bestuurslid)
Mevrouw R. Adiata (Bestuurslid)
De heer U. Karunakara (Bestuurslid)
De heer J. de Milliano (Bestuurslid)
De heer J. van der Meer (Bestuurslid)
De heer J. Belliveau (Bestuurslid)
Mevrouw J. Blanksma (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Zie: https://www.artsenzondergrenzen.nl/bestuur-bevoegdheden-en-bezoldiging
Beloningsbeleid medewerkers:
Zie: https://www.artsenzondergrenzen.nl/salari%C3%ABring-medewerkers