ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3464400
E-mailadres: info@amorc.nl
Postadres: Groot Hertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag
Bezoekadres: Groothertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag
IBAN: NL87INGB0000718000

Doelstelling

Missie:
Het devies van de Stichting AMORC is: de grootst mogelijkle verdraagzaamheid binnen de meest strikte onafhankelijkheid.

Doelstelling:
AMORC is een filosofische school die zich wijdt aan het in stand houden en overdragen van leringen die tot de Mystieke Traditie behoren. De AMORC kent een praktisch onderrichtsysteem. Het programma biedt de leerling toegang tot een breed kennisgebied. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, variërend van metafysica en psychologie tot filosofie en wetenschap. De nadruk wordt gelegd op eigen werkzaamheid, tolerantie, vrijheid van gedachten en eigen verantwoordelijkheid.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Naast de normale activiteiten, zoals de maandelijkse leszendingen en de bijeenkomsten van lokale onderafdelingen, is er in 2019 een tempelruimte geopend in het bijgebouw van ons kantoor aan de Groot Hertoginnelaan 36 in Den Haag. De grootmeester heeft een bezoek gebracht aan vele onderafdelingen, waaronder die in Suriname, Curacao en St Maarten. In Curacao is een stichting opgericht om de leringen in het Papiaments te verspreiden. In augustus hebben veel leden het wereldconvent in Rome bezoc

Bestuur

De heer S.A.G. Johansson (Voorzitter)
De heer H.C. van der Horst (Penningmeester)
Mevrouw E.N. van Trigt (Secretaris)
De heer C.D. James (Bestuurslid)
Mevrouw C.A.J. van Eeckhaute (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Reiskostenvergoeding voor een bestuursvergadering
Beloningsbeleid medewerkers:
De bureaumedewerkers ontvangen een salaris