ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 411 88 580
Postadres: Sterappelstraat 1
1036 LE Amsterdam
Bezoekadres: Parlevinker 9
1034 PX Amsterdam
IBAN: NL85TRIO0320100642

Doelstelling

Missie:
De stichting heeft als missie de activiteiten van het Ragazze Kwartet op materiële en immateriële wijze te ondersteunen.

Doelstelling:
Om de missie te realiseren werft de stichting financiële middelen, stelt het de relatienetwerken open en wordt waar mogelijk support gegeven aan het Ragazze Kwartet.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer L. Kornelius (Voorzitter)
De heer D.E. Stols (Penningmeester)
Mevrouw D. Citroen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatiegeld, onkosten- en reiskostenvergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Beloningsbeleid is niet aan de orde.