ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres: amelanderhof@gmail.com
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
het bevorderen van het welzijn van senioren door het verstrekken van bijdragen aan projecten.

Doelstelling:
"a. het financieel steunen van de aanleg of verbetering van infrastructurele voorzieningen voor ouderen; b. het financieel steunen en bevorderen van de bejaardenzorg in het algemeen, alsmede gezondheids- en geestelijke zorg voor senioren; c. het financieel steunen van de zorg voor gehandicapte senioren; d. het financieel steunen van sportfaciliteiten en sportactiviteiten van en voor senioren; e. het financieel stenen van kunst en cultuuruitingen voor senioren;" Alles in de regio Friesland

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer E.J. Galama (Voorzitter)
De heer J.F.A.M. Folkers (Penningmeester)
Mevrouw J.M. Pot (Secretaris)
De heer A.A. Peek (Bestuurslid)
Mevrouw J.P.M. Alves (Bestuurslid)
De heer F. Fransen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt geen beloningen, geen vacatiegelden, geen reiskostenvergoeding voor reguliere vergaderingen. Overige gemaakte kosten worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers in dienst.