ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-16487521
Postadres: Veldkersmeen 61
3844 RE Harderwijk
Bezoekadres: Veldkersmeen 61
3844 RE Harderwijk
IBAN: NL92RABO0354690345

Doelstelling

Missie:
Alpha Communities werkt met gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in China en Mongolië. De missie van AC is het verbeteren van de kwaliteit van leven in lokale gemeenschappen door sociale problemen op een holistische manier te benaderen. Dit gebeurt door plattelandsontwikkeling, onderwijs en mentorshap.

Doelstelling:
Onze principes zijn gebaseerd op christelijke waarden, waarbij door middel van relaties gebouwd wordt aan blijvende verandering. Alpha Communities als organisatie is daarbij een voorbeeld: het traint, inspireert en zet veranderingen in gang door middel van mentoring.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw B.C. van Eijsbergen (Voorzitter)
De heer M.P. Brinksma (Penningmeester)
De heer J. van Veen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Naast zeer incidentele vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangt het bestuur geen beloning.
Beloningsbeleid medewerkers: