ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0165-533111
E-mailadres: info@sahrroosendaal.nl
Postadres: Markt 54-M
4701 PH Roosendaal
Bezoekadres: Markt 54 m
4701 PH Roosendaal
IBAN: NL88INGB0000743881

Doelstelling

Missie:
De Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal, of kortweg SAHR, is een hulporganisatie in de gemeente Roosendaal. Onze hulpverlening bestaat uit: - Informatie en Advies - Vervoer (rijden en begeleiden) - Tuintjes onderhouden en kleine klusjes in en om het huis - Sociale steun (gezelschap, wandelen, boodschapje doen)

Doelstelling:
Hulp bieden aan diegenen die geen hulp kunnen krijgen bij andere zorg- en welzijnsorganisaties en/of niet over voldoende financiële middelen beschikken voor professionele hulp. Als familie kan helpen of indien iemand anders ingeschakeld kan worden, bijvoorbeeld buren of kennissen, komt men voor onze vrijwillige hulpverlening niet in aanmerking.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H. van den Hout (Voorzitter)
Mevrouw S. Verstraaten (Penningmeester)
De heer M. Kerstens (Bestuurslid)
Mevrouw E. Beerendonk (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
geen beloning, onkostenvergoeding op basis van declaratie.
Beloningsbeleid medewerkers:
geen beloning, onkostenvergoeding op basis van declaratie.