ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0345-687010
E-mailadres: info@marienwaerdt.nl
Postadres: 't Klooster 5
4153 RR Beesd
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
het zijn van een steunfonds op het gebied van kunst en cultuur.

Doelstelling:
de stichting heeft ten doel giften ineens of gedurende meerdere jaren te schenken aan verenigingen of instellingen waarvoor de oprichter belangstelling heeft getoond of naar het oordeel van de bestuurders belangstelling zou hebben gehad,indien zij al bij zijn leven zouden hebben bestaan, te weten instellingen werkzaam op het gebied van momentenzorg en natuurbescherming in Gelderland, wetenschappelijke (ook niet-Gelderse) verenigingen, waarvan hij lid is geweest, instellingen, die op Nederlands H

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer C.O.A Baron Schimmelpenninck van der Oye (Voorzitter)
De heer M. Gras (Penningmeester)
Mevrouw C.C. Barones van Verschuer (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
kostenvergoeding is vastgelegd in de statuten van de stichting
Beloningsbeleid medewerkers:
n.v.t.