ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0572-381337
Postadres: Dorpsstraat 16
8111 AD Heeten
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
sluit aan met de hieronder opgenomen doelstelling

Doelstelling:
Het bevorderen, ondersteunen en initiëren van activiteiten in Heeten en de omgeving van Heeten, op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel- en wetenschappelijk gebied, alsmede algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
De schenkingen in 2015: - Zorggroep Raalte - Stichting muziek over de ijssel - Gemeensschapscentrum Trefpunt Heeten - Juventa kinder vakantie - R.K. Kerk Heeten - Caritas - Initiatief Beweegpad

Bestuur

De heer G.A.G. Stolwijk (Voorzitter)
De heer M.P.J. Schoorlemmer (Penningmeester)
Mevrouw Ch. Joldersma (Secretaris)
Mevrouw W.A.M. Schoorlemmer (Bestuurslid)
De heer G.F.M. Lorkeers (Bestuurslid)
Mevrouw C. Joldersma - Schoorlemmer (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
vergoeding bestuurders betreft een onkostenvergoeding per vergadering. Vergoeding blijft binnen de normen van de vrijwilligersvergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
niet van toepassing