ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-53657442
Website:
Postadres: Mettenstraat 21
6431 NV hoensbroek
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL36INGB0005162488

Doelstelling

Missie:
missie: paarden die slachtoffer zijn van onze wegwerpmaatschappij en afgedankt worden wegens ziekte, ouderdom of gebrek, opvang bieden.

Doelstelling:
middelen genereren om zodoende kleinschalige opvang, huisvesting en verzorging van afgedankte paarden te bevorderen door: óf zelf te zorgen voor opvang, óf middelen ter beschikking te stellen waardoor opvang mogelijk is.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw A.W.S.B. Dorren (Voorzitter)
Mevrouw C.C.J. Simon (Penningmeester)
Mevrouw JGA Possen (Secretaris)
Mevrouw ACJ Dorren-Erens (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Zowel bestuur als vrijwilligers zien af van welke vorm van vergoeding of beloning dan ook. Gemaakte onkosten worden niet vergoed; er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.
Beloningsbeleid medewerkers:
Eenmaal per jaar een gezamenlijk diner voor alle medewerkers samen met bestuur.