ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Bezoekadres: Annerstreek 56
9468 AP Annen
IBAN: NL29SNSB0908768192

Doelstelling

Missie:
Onze missie valt samen met de millennium doelstellingen. Waarbij ons accent ligt op onderwijs voor anders kansarme jongeren, meer kansen voor vrouwen door het laten volgens van onderwijs, minder baby en moedersterfte.

Doelstelling:
Betere toekomstige positie voor kansarme jongeren en vrouwen. Scholing is hier het kenmerk van onze stichting. Hierbij ondersteunen we kinderen, jonge vrouwen individueel en scholen van lager tot hoger onderwijs.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw Jonkvrouw C.E.A. van der Meer de Walcheren (Voorzitter)
Mevrouw H.L. Homan (Bestuurslid)
Mevrouw G. Hoogeveen-Visscher (Bestuurslid)
Mevrouw H.A. Bloemert-Vos (Bestuurslid)
Mevrouw Y.M. Baars-Fuite (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
kosten in projectlanden in zijn algemeenheid
Beloningsbeleid medewerkers:
vergoeding voor gemaakte kosten, waaronderreisksoten