Samenwerking

Om de transparantie van de filantropische sector een positieve impuls te geven, zoekt Kennisbank Filantropie samenwerking met partijen die vanuit hun doelstelling en/of vanuit maatschappelijke betrokkenheid de gegevens in de database willen ontsluiten. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden besteed aan de verdere ontwikkeling van de databank.

Sector Filantropie

Voor vele duizenden goede doelen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties biedt Kenniscentrum Filantropie een laagdrempelig platform om enerzijds te voldoen aan de online ANBI-publicatieplicht en anderzijds de individuele organisaties uniform, transparant en vergelijkbaar in beeld te brengen met tools als de Geefwijzer, Nationale Goede Doelentest en het Fondsenboek.

 

Kenniscentrum Filantropie is eind 2013 door de overheid verzocht hét centrale informatiepunt voor de gehele filantropische sector te worden. Samen met Stichting Brancheorganisaties Filantropie (SBF) - die vanuit de sector de belangen behartigt - is tussen 2013 en 2016 getracht om te komen tot een allesomvattend stelsel, met daarin één database, één normsteller en één toezichthouder. Door onverenigbare belangen is dit helaas (nog) niet gelukt.


SBF wordt gevormd door de brancheorganisaties Goeden Doelen Nederland (fondswervende goede doelen)/ Nederland FiIantropieland (bestuurders en andere belanghebbenden)/ FIN (vermogensfondsen) en CIO (religieuze instanties).

Zakelijke gebruikers

Kenniscentrum Filantropie richt zich voor het gebruik van de databank ook op de business-to-business markt. Zakelijke afnemers, zoals bijvoorbeeld dienstverleners, media en onderzoeksbureaus, kunnen de verzamelde gegevens tegen een vergoeding afnemen. Echter, onder voorwaarde dat het gebruik van de informatie uit de databank in het verlengde van de transparantiedoelstelling van Kennisbank Filantropie ligt.

 

Gebruiksvoorbeelden zijn:

  • het tonen van realtime goede doeleninformatie op een website;
  • eenmalige datalevering voor onderzoek en/of een publicatie;
  • een specifieke analyse van de gegevens in de databank;
  • het verzorgen van mailings met unieke aanbiedingen of aankondigingen van special activiteiten die de transparantie van de sector bevorderen..
Hier

 vindt u een overzicht van de zakelijke gebruikers van Kenniscentrum Filantropie.

Sponsors

Kenniscentrum Filantropie zoekt sponsors die de stichting vanuit maatschappelijke betrokkenheid financieel ondersteunen. Voor hen is een specifiek sponsorpakket opgebouwd, dat bestaat uit zelf te kiezen bouwstenen.

Kijk hier voor een overzicht van de huidige sponsors.

Geïnteresseerd in samenwerking met Kenniscentrum Filantropie?
Neem contact met ons op voor meer informatie.