geschiedenis


Het Kenniscentrum Filantropie is de rechtsopvolger van stichting Kennisbank Filantropie. Kennisbank Filantropie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Het CIGD is eind 2006 opgericht om als objectieve en onafhankelijke partij een bijdrage te leveren aan meer transparantie van goede doelen. Sindsdien heeft de databank zich gevuld met informatie van ruim 30.000 goededoelenorganisaties, die deze informatie grotendeels zelf aanleveren via een online vragenlijst. De informatie wordt ontsloten via diverse media. Een greep uit de publiek beschikbare media:

- Geefwijzer en Goede Doelen Monitor op de website van Voor Nu en Later van SDU uitgevers
- Nationale Goede Doelentest beheert door Pepperminds
- Fondsenboek en Fondsendisk van Walburg Pers

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de databank was de implementatie in 2010 van de Performance Prediction Scan (PPS). De PPS maakt de waarschijnlijkheid duidelijk van de maatschappelijke prestatie van goede doelen. De score zegt dus iets over de waarschijnlijkheid van het op effectieve wijze behalen van de gestelde doelen. De informatie in de kennisbank werd hiermee verdiept van 'Wat doen goede doelen' naar 'Hoe goed doen zij goed'. Informatie die werkelijk relevant is, het zegt namelijk meer over de effectiviteit van bestedingen.

Door de samenwerking met het SBF in 2012 is een bredere en daardoor sterkere organisatorische basis voor één centrale databank filantropie gelegd. Hierdoor wordt beter ingespeeld op de toenemende vraag naar transparantie van filantropische instellingen. Ook wordt het aanleveren van data door de filantropische instellingen zelf vereenvoudigd en gecentraliseerd.