Gratis online fondsenboek voor ANBI Okay-leden
Blijvende korting op online fondsenboek voor leden | Wat betekent opname in het UBO-register voor u | Big data verhoogt impact filantropische organisaties
Goedendag,

Ook vol goede moed begonnen aan het nieuwe jaar? Graag helpen we u om er weer een fantastisch jaar van te maken.
In deze eerste Nieuwsbrief van 2020 leest u meer over:
 • Wat betekent de nieuwe UBO-wet voor u?
 • Online Fondsenboek GRATIS voor ANBI-OKAY leden
 • Centraal Platform Filantropie: van, voor en door u
 • Zichtbaar zijn bij alle Nederlandse notarissen? Wat moet u doen…
 • Universiteit JADS buigt zich over filantropische big data
 • Verhoog uw organisatie-transparantie! Vul jaarverslag 2019 en beleidsplan aan.

voor goede doelen & fondsen! Wat betekent dit voor u?

Sinds 1 januari 2020 is de UBO-wet van kracht. In het UBO-register staan de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van alle rechtspersonen in Nederland.
Namens de filantropische sector heeft SBF zich ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Immers, de enige belanghebbende van een ANBI is het algemeen nuttige doel.
 
In het UBO-register is nu duidelijk gemarkeerd dat sprake is van een ANBI-bestuurder (en dus niet van een ‘belanghebbende’) en worden de privacy gevolgen van het UBO-register voor ANBI-bestuurders bewaakt. MEER...


Data-analyst versterkt
Kenniscentrum Filantropie

Door de toegenomen activiteit bij Kenniscentrum Filantropie is het team uitgebreid met data-analyst Koos de Jongste.

Vanaf 1 januari zal Koos Kenniscentrum Filantropie verder helpen optimaliseren en samen met bestuur en directie de strategische lijnen vorm geven.

Op de rol voor 2020 staan o.a.:
 • Gebruiksvriendelijker vragenlijst
 • Bewaken en optimaliseren data
 • Data analyse en kwaliteit
 • Vergroten zichtbaarheid data
 • Functionaliteit herzien

*Online Fondsenboek GRATIS bij pakket 'ANBI Okay'

Goede doelen die financiering zoeken voor hun maatschappelijke activiteiten hebben voordeel bij het Online Fondsenboek. Deze nieuwe dienst is het ontbrekende puzzelstuk, dat van Kenniscentrum Filantropie hét centrale platform voor de gehele filantropische sector maakt. Na een introductieperiode zal voor leden van Kenniscentrum Filantropie deze tool blijvend met korting te verkrijgen zijn, maar voor 'ANBI Okay'-leden is de tool geheel gratis beschikbaar.

Naast het Online Fondsenboek kunnen leden van Kenniscentrum Filantropie gebruik maken van diverse handige tools. Bijvoorbeeld Geefwijzer.nl en de charity desk zoekmachine voor banken en family offices.
 
Voor alle tools geldt dat de gegevens rechtstreeks door de organisaties worden aangeleverd en real time voor u beschikbaar zijn. Dagelijks vinden er functioneel en inhoudelijk aanpassingen plaats, waardoor u over de meest courante data beschikt.

Zichtbaar zijn bij alle (kandidaat)notarissen? Wat moet u doen...

Bij de notaris een legaat-, nalatenschaps- of schenkingsakte op laten stellen is vaak spannend. Het is fijn te weten dat er een tool beschikbaar is die precies laat zien of een goed doel aansluit bij de wensen van de erfgenaam, overledene of schenker.

Geefwijzer.nl van Kenniscentrum Filantropie i.s.m. Goed Geregeld is een uitgebreid, gebruiksvriendelijk platform, waarin essentiële gegevens van bijna 7.500 goede doelen in Nederland opvraagbaar zijn.

Goed Geregeld is hét magazine voor schenken, erven en nalaten, dat in een oplage van 50.000 stuks bij alle notarissen in Nederland ligt. Het magazine geeft op een toegankelijke manier actief informatie over fiscaliteit van deze complexe wereld.

Dataport.Brabant uitgebreid met filantropische big data

Een inspirerende omgeving voor hét centraal platform filantropie is het voormalig klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch. Hier huizen naast de master studie van de big data universiteit JADS (Jheronimus Academie of Data Science), diverse stichtingen en bedrijven gericht op data-analyse, waaronder ook Kenniscentrum Filantropie. Zij vormen de bron voor Dataport.Brabant.

Dataport.Brabant is een initiatief van data-gedreven bedrijven in heel Nederland met als doel elkaar te versterken door middel van kennisdeling.

Kenniscentrum Filantropie zal zich in 2020 vanuit Dataport.Brabant nadrukkelijk richten op impact-analyse door het maken van slimme algoritmen voor filantropische organisaties.