Nieuws


Quick Scan Validatiestelsel Filantropie

by User Not Found | May 14, 2013
In 2011 hebben de SBF en de rijksoverheid het convenant ‘Ruimte voor geven’ ondertekend. Hierin is onder andere overeengekomen dat in 2013 een validatiestelsel moet worden vormgegeven voor filantropische instellingen in Nederland. Dit validatiestelsel moet voorzien in één gedragscode, één keurmerkstelsel en in door de branchepartners te onderhouden internetportalen waar burgers en andere geïnteresseerden informatie over de leden van de  brancheorganisaties kunnen vinden.
Op 3 april 2013 is het rapport ‘Quick Scan Validatiestelsel Filantropie’ uitgebracht, waarin drie varianten zijn beschreven voor de verdere ontwikkeling van het validatiestelsel. 
Klik hier voor dit rapport.

Comment

  1.