GOED DOEN, GOED ZICHTBAAR

Goed doen, goed zichtbaar maken, dat is de taak van Kennisbank Filantropie.

doel

Kennisbank filantropie bevordert de transparantie in de filantropische sector zodat het effect van 'goed doen' toeneemt. Helderheid over activiteiten en effectiviteit van goede doelen en vermogensfondsen stelt belanghebbenden in staat een bewuste keuze te maken en brengt het proces van kwaliteitsverbetering van de filantropische sector op gang.

werkwijze

Kennisbank filantropie is hét onafhankelijk centraal informatiepunt voor de gehele filantropische sector. Fondswervende instellingen en vermogensfondsen vragen wij zoveel mogelijk gegevens aan te leveren. Uniforme data verzameling zorgt voor vergelijkbare gegevens. Kennisbank Filantropie doet een basisvalidatie en ontsluit de informatie, zonder een waardeoordeel te geven, aan een groot aantal samenwerkingspartners. Via hen komt de informatie uiteindelijk bij donateurs en andere belanghebbenden. Zo werken wij aan een effectieve en efficiënte filantropische sector.

samenwerking SBF

Kennisbank Filantropie werkt samen met de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) aan de uitbreiding van haar spilfunctie als onafhankelijk centraal informatiepunt om de sector filantropie in Nederland zichtbaarder en effectiever te maken.'