ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-4604210
E-mailadres: info@wakkerdier.nl
Postadres: Postbus 92024
1090 AA Amsterdam
Bezoekadres: Sarphatistraat 654
1018 AV Amsterdam
IBAN:

Doelstelling

Missie:
In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag We zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect behandeld worden.

Doelstelling:
In 2030 is de consumptie van vlees in Nederland met een kwart gedaald en heeft altijd minimaal 1 Beter Leven ster. Dit betekent dat het jaarverbruik per persoon in 2010 uitkomt op 61 kg (peiljaar 2010: 81kg) en dat dit vlees afkomstig is uit een houderijsysteem dat minimaal 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming draagt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer D Weiffenbach (Voorzitter)
De heer J. Broekema (Penningmeester)
Mevrouw R. Rijnbergen (Secretaris)
Mevrouw A. de Jong (Bestuurslid)
De heer N. Schutte (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur kiest ervoor om zich niet te laten bezoldigen. Zo geven de bestuursleden uitdrukking aan hun betrokkenheid en de beperkte werkdruk die deze bestuursfunctie met zich meebrengt. Alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden – op verzoek – vergoed. Verder wordt er een vegetarische maaltijd aangeboden bij vergaderingen.
Beloningsbeleid medewerkers:
De uitgangspunten van het beloningsbeleid zijn: *Inschaling volgens de schalen van de CAO Welzijn. *Geen overdreven salarisverschillen tussen werknemers. *Net salaris voor medewerkers, gematigd salaris voor de directeur. *Verhogingen op basis van het functioneringsverslag. *Nadruk op coaching en training. *Nette, uniforme pensioenregeling voor alle werknemers. *Gul met kleine extra’s, zoals een prettige werkplek en stoelmassage.