ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3461735
E-mailadres: info@pulchri.nl
Postadres: Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Ondersteuning van de beeldende kunst.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel de bescherming en bevordering van de beeldende kunsten zulks in de ruimste zin, onder meer door instandhuding en uitbreiding van het kunstbezit van Pulchri Studio te 's-Gravehage

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.J. Sluis (Voorzitter)
De heer F.H. Tiethoff (Penningmeester)
De heer A.J. Sluis (Secretaris)
Mevrouw M. Hall (Bestuurslid)
De heer D. Stapel (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: