ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0318-487311
E-mailadres: neba@neba.nl
Postadres: Hugo de Vriespark 12
6741 CM Lunteren
Bezoekadres: Hugo de Vriespark 12
6741 CM Lunteren
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Iedereen in Indonesië heeft recht op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Goede gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden in Indonesië zijn hierbij van essentieel belang. Hoewel iedereen recht heeft op een menswaardig en zelfstandig bestaan kent Indonesië een grote groep mensen voor wie dit recht geen werkelijkheid is. Deze minderbedeelde mensen hebben minder kansen en mogelijkheden succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Hun leven is niet menswaardig, omdat zij hun mensenrechten niet kunnen verwezenlijken en zij zijn niet zelfstandig, omdat zij door sociaaleconomische en culturele omstandigheden of fysieke beperkingen afhankelijk zijn van anderen. Stichting Nederland-Batam wil bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze minderbedeelden, zodat zij zelf hun leven menswaardig vorm kunnen geven en hun mensenrechten kunnen verwezenlijken.

Doelstelling:
Sociaaleconomische doelstelling; het steunen van groepen van mensen ie zichzelf en hun omgeving structureel in sociaaleconomische zin willen ontwikkelen, waardoor zijzelf de instrumenten in handen krijgen om hun leven menswaardig vorm te geven. Medische doelstelling; het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit voor minderbedeelden. Zonder medische zorg van goede kwaliteit is sociaaleconomische ontwikkeling niet mogelijk. HIV/AIDS doelstelling; omdat de hiv epidemie zowel een groot beslag legt op de Indonesische medische zorg en de sociaaleconomische ontwikkeling bedreigt, heeft de stichting de strijd tegen HIV/AIDS tot haar speerpunt gemaakt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J.W.J. Dieben (Voorzitter)
Mevrouw M.A.W. van As-Klok (Penningmeester)
De heer H.M. Reeser (Secretaris)
De heer M. den Hartog (Bestuurslid)
De heer L.H. Schreuders (Bestuurslid)
De heer M.L. Smolenaars (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden zijn vrijwilligers
Beloningsbeleid medewerkers:
Een projectmanager 0,5 FTE