ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 21127167
E-mailadres: dennis@muzevanzuid.nl
Postadres: Van der Palmkade 195
1051 RK Amsterdam
Bezoekadres: n.v.t.
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Onbekende Nederlandse muziek tot klinken brengen op bijzondere locaties, waardoor ook een nieuw publiek komt luisteren.

Doelstelling:
Stichting De Muze van Zuid heeft een tweeledig doel: 1. De muziek van de Nederlandse componisten naar wie straten in Amsterdam Zuid zijn genoemd, onder de aandacht brengen van een breed publiek. 2. In bredere zin: de ontsluiting van Nederlands muzikaal erfgoed van de 15e tot en met de 20e eeuw.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw Dominique Citroen (Voorzitter)
De heer Frits Brand (Penningmeester)
Mevrouw Annet Leijns (Secretaris)
De heer Alexander Klapwijk (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet. Hoogstens gemaakte onkosten worden vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers zijn altijd zelfstandig en sturen na afloop van het festival een factuur tegen een in de culturele sector gangbaar tarief.