ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 015-2144574
Postadres: Oranje Plantage 39
2611 TK Delft
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het houden en organiseren van voordrachten, excursies en tentoonstellingen. Het publiceren van onderzoeken.

Doelstelling:
Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in de ruimste zin des woords, in het bijzonder van de stad Delft en onmiddellijke omgeving.Het behoud en het herstel van het in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving aanwezig cultureel erfgoed

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer Th.H.P.M. Thomassen (Voorzitter)
De heer M.L. Hom (Penningmeester)
Mevrouw W.J.B. Claassen-Dales (Secretaris)
Mevrouw I.B. Jacobs (Bestuurslid)
De heer P. Becker (Bestuurslid)
Mevrouw J.H.M. van der Jagt-Toet (Bestuurslid)
De heer P.D. van Tijn (Bestuurslid)
De heer A. van Tongeren (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
alleen gemaakte kosten ten behoeve van Delfia Batavorum kunnen gedeclareerd worden, tegen overleggen van bijbehorende bewijsstukken.
Beloningsbeleid medewerkers:
geen medewerkers