ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0229-750072
E-mailadres: info@evsmedia.nl
Postadres: Kosterstuin 18
1689 KA Zwaag
Bezoekadres: Kosterstuin 18
1689 KA Zwaag
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De stichting is gesticht om kerken en gemeenten,alsmede zendings-, christelijke Nederlandse en buitenlandse organisaties in Nederland te helpen en ondersteunen d.m.v. moderne media.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk mede te werken aan de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en humanitaire hulp met de beste middelen die haar ter beschikking staan, teneinde velen met het Evangelie te bereiken en een menswaardig bestaan te leven, zowel humanitaire als geestelijk.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R.C.J. Dankelman (Voorzitter)
De heer P. Selier (Penningmeester)
De heer R.C.J. Dankelman (Secretaris)
Mevrouw E. Tiemens-van Hunnik (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
R.Dankelman Vrijwilligersvergoeding 1500,00 per jaar wegens full time in dienst
Beloningsbeleid medewerkers:
J.E.M. Wisman Vrijwilligersvergoeding 1500,00 per jaar wegens full time in dienst.