ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-28181219
E-mailadres: info@equileap.org
Postadres: Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam
Bezoekadres: Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Equileap Foundation zet zich in voor een wereld waarin alle vrouwen en meisjes een voorwaardige plaats in de samenleving innemen en de mogelijkheid krijgen om een eerlijk bestaan voor zichzelf te creëren, ongeacht hun afkomst, etniciteit, leeftijd, religie, seksualiteit of economische situatie.

Doelstelling:
Het bevorderen van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw C.C. van der Laan (Voorzitter)
De heer P.R. Broholm (Penningmeester)
Mevrouw J.M. van der Windt-Maas (Secretaris)
Mevrouw F. Belhirch (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur ontvangen conform de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Momenteel ontvangen de leden van het bestuur geen vacatiegeld.
Beloningsbeleid medewerkers:
Het beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.