ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 013-4662458
Postadres: Molenbeekstraat 15
3521 ET Utrecht
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Geef om onderzoek en onderwijs in vrouwenstudies theologie!

Doelstelling:
De Stichting Catharina Halkes Fonds stelt zich sinds de oprichting in 1988 tot doel door een zelfstandige financiering onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie in feministisch perspectief (mede) in stand te houden en te bevorderen. thema gender en religie en theologie onder de aandacht brengen

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw Prof. Dr. M. van Veen (Voorzitter)
Mevrouw Drs. M.H.P. Papavoine (Penningmeester)
Mevrouw Dr. A.C. Mulder (Secretaris)
Mevrouw Dr. K. Knibbe (Bestuurslid)
Mevrouw Dr. A.M. Wetter (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
vergoeding reiskosten in relatie tot bestuurswerk
Beloningsbeleid medewerkers:
geen